FAQ

Rozšířené možnosti

Koopolis je veřejná online platforma věnovaná tématu dalšího vzdělávání. Je určena všem profesionálům pohybujícím se v této oblasti od veřejné správy, služeb zaměstnanosti přes vzdělavatele po zaměstnavatele a neziskové organizace. Spuštěna byla na podzim 2015. Více o Koopolis a jejích funkcích se můžete dozvědět v krátkém videu.

  V oblasti dalšího vzdělávání si Koopolis klade za cíl podporovat vzájemnou spolupráci a sdílení znalostí mezi profesionály a nabízí prostor pro odbornou diskusi. V sekci přináší platforma aktuální články a názory expertů dotýkající se významných témat z oblasti dalšího vzdělávání. V sekci Rozcestník najdete souhrn všech podstatných informací týkajících se dalšího vzdělávání členěných do několika sekcí. Tržiště přináší přehled nabídek a poptávek z oblasti DV.

   Platformu provozuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Platforma vznikla jako jeden z výstupů projektu Kooperace (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti, reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00017), který byl realizován ve Fondu dalšího vzdělávání do listopadu 2015. Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

    Koopolis je určená k tomu, aby její podobu a obsah tvořili samotní uživatelé. Jako registrovaní uživatelé můžete psát příspěvky do sekce Revue DV, přidávat obsah do všech částí portálu, hodnotit, zakládat diskuse nebo odpovídat na dotazy. Abychom zaručili odbornost a věcnost platformy, procházejí nově vložené příspěvky kontrolou a schválením ze strany Správce, který může jejich autory požádat o opravu nebo doplnění.

     Pro jednoduchou orientaci je veškerý obsah na Koopolis členěný do tematických sekcí.

     Nejrychlejší cestou, jak vyhledat na Koopolis požadovanou informaci, je využití pole pro vyhledávání, které je umístěno v pravé horní části menu. Po zobrazení výsledků vyhledávání máte k dispozici podrobnější formulář. V něm je možné, kromě vyhledávaných hesel, používat také řadu filtrů a možností řazení výsledků.

     Každý příspěvek na Koopolis navíc obsahuje sadu klíčových slov, jejichž rozkliknutí Vám zobrazí všechny další příspěvky, které obsahují dané klíčové slovo nebo jeho synonyma. Klíčová slova jsou zároveň jedním z parametrů, jak filtrovat výsledky v podrobnějším formuláři pro vyhledávání.

      Část informací v Koopolis je možné využívat i bez registrace, ale registrovaným uživatelům nabízí platforma množství funkcí a informací, které ostatním nejsou přístupné jako možnost vidět profily dalších uživatelů, přidávat do Koopolis vlastní obsah, vkládat komentáře, hodnotit, zapojit se do diskuse a další.


       Abychom zaručili věcnou diskusi a odbornost příspěvků, funguje Koopolis na principu registrace pod svým jménem. Pokud se chcete stát registrovaným členem, můžete o registraci požádat Správce Koopolis nebo Vám pozvánku do platformy může zaslat už registrovaný člen. Vaše žádost o registraci prochází schvalováním Správce, který odmítne anonymní účty. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám poté přijde link k dokončení registrace. Mějte prosím strpení, z důvodů osobního schvalování účtů, může přijít s určitým prodlením.

        Jakákoliv úprava se provádí v detailu profilu pomocí tlačítka Editovat. Poté se otevře formulář, kde můžete doplnit nebo upravit řadu informací, jako jsou kontakt, společnost, v níž působíte, pozice v dané společnosti, Vaše webové stránky nebo osobní medailonek.

        Pokud máte založený účet v profesní síti LinkedIn, můžete při editaci využít tlačítko Načíst z LinkedIn, které Vám automaticky načte vyplněné údaje z Vašeho profilu v této síti. Jednotlivé kroky editace zobrazuje přiložený obrázek.

        Pokud už jste na Koopolis registrování, můžete vytvořit profil i své instituci. Profil se po vytvoření zobrazí v sekci Přehled institucí.

        Pro vytvoření profilu instituce použijte tlačítko Založit instituci v detailu svého osobního profilu. Po vyplnění názvu instituce a kontaktního e-mailu (ten se nesmí shodovat s osobním), bude odeslána žádost o aktivaci profilu Správci Koopolis. Po jejím schválení, se nová instituce zobrazí v seznamu Spravované instituce v osobním profilu. Po přepnutí do profilu instituce je možné vyplnit o ní další informace, zvát nové členy instituce, jménem instituce přispívat do libovolné diskuze. Můžete také z detailu profilu instituce přidělit všechna tato oprávnění další osobě pomocí tlačítka Nový delegát.

         Přepínat mezi osobním profilem a profily institucí, které spravujete, můžete kliknutím na příslušný profil po rozbalení nabídky Profil. Tu najdete v pravé horní části na jakékoliv stránce Koopolis. Postup přepínání profilů zobrazuje přiložený obrázek.