Fórum

Rozšířené možnosti

Koopolis živě: Národní soustava kvalifikací (NSK) a český rámec kvalifikací (ČRK) – jaký je mezi nimi rozdíl? Jaká je jejich budoucnost?

0Odpovědí
nová
veřejná

Workshop byl svými moderátorkami (Dana Kodešová a Milada Stalker) veden tak, aby podnítit diskusi na téma popisu znalostí a dovedností, a s tím souvisejícími klasifikacemi povolání a kvalifikací. Účastníci diskutovali o budoucnosti certifikací, jejich stoupající či klesající důležitosti, o vlastních zkušenostech s NSP a NSK a jejich očekávaných či možných dopadech, o existující roztříštěnosti požadavků a akreditačních pravidel mezi různými typy vzdělávání (a někdy i ve stejném typu), o pomalosti a obtížnosti v prosazování jakýchkoli změn a nových myšlenek ve vzdělávání atd. Na některých bodech a případných doporučeních se účastníci shodli, např. v otázce potřebnosti srozumitelného popisu požadavků pro udělení diplomu či osvědčení, neboť očekávané cíle si stanovujeme téměř ve všech činnostech, v jiných otázkách jednoznačný názor nepadl, např. v otázce, jak otevřený by měl být systém kvalifikací zahraničním vlivům a certifikátům, jak užitečné a potřebné je třídění kvalifikací do úrovní apod. Konkrétní doporučení těm, kteří rozhodují o směřování politik v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, se z nedostatku času zformulovat nepodařilo. Moderátorky účastníkům diskuse děkují za účast, otevřenost a projevené názory.

Budeme rády za Vaše dotazy a připomínky uvedené zde ve fóru.

Koopolis živě: Jak rozvíjet svou kreativitu a flexibilitu?

0Odpovědí
nová
veřejná

Přinášíme přehled vybraných doporučení, která formulovali účastníci setkání k tématu "rozvoj kreativity":

 • zpochybňovat vlastní i cizí zásady
 • opouštět stereotypy
 • překračovat svou komfortní zónu
 • využívat rozmanitost
 • umět být dítětem
 • nehodnotit
 • experimentovat
 • vytvářet (si) prostor pro klid
 • vnášet do život tanec a zpěv
Doporučené knížky:


 • Umělcova cesta: Julia Cameronová
 • Úplně nová mysl - Proč budoucnost patří pravým hemisférám: Daniel H. Pink


A jaké jsou Vaše tipy a zkušenosti, jak rozvíjet kreativitu?

Výzva pro kariérové poradce

3Odpovědi
v řešení
veřejná
před 4 lety

Jste kariérový poradce/kariérová poradkyně? Poskytujete v rámci svých služeb kariérové poradenství, poradenství pro volbu povolání, poradenství pro osobní rozvoj, jste lektorkou/lektorem kurzů či jinak podporujete své klienty v jejich profesní a vzdělávací dráze?

I přes zakotvení povolání kariérového poradce v Národní soustavě povolání a Národní soustavě kvalifikací, není tato profese stále jasně vymezena, každý z nás má nějaké počáteční a další vzdělávání, svou praxi a jedinečný profesní příběh. Zajímalo by nás, jak získáváte potřebné kompetence pro svou práci, případně jakým způsobem tyto kompetence dokládáte. Co podpořilo Vaši cestu stát se kariérovým poradcem či poradkyní? A jaké možnosti v tomto ohledu vidíte v zakotvení popisu povolání kariérový poradce v NSK a NSP?

Rádi bychom tímto otevřeli diskuzi o širokém spektru zkušeností a znalostí, které jako poradci máme, o různých cestách, jak se stát kariérovým poradcem, a přispěli tak k lepšímu porozumění a profesionalizaci této rozvíjející se profese.

Můj profesní příběh jako úvodní příspěvek k diskuzi najdete ZDE. Chcete-li na toto téma reagovat, vstupte do diskuze.

Budeme rádi, pokud se také podělíte o svůj profesní příběh. Děkujeme za Váš příspěvek a komentáře.


Vzájemná inspirace - Trendy NESTA 2016

2Odpovědi
v řešení
veřejná
před 5 lety

Otevíráme prostor pro sdílení odkazů na zajímavé články, knížky, videa apod., které nás mohou inspirovat při práci v oblasti vzdělávání dospělých. Ideálně prosíme o kraťoučký komentář ke každému odkazu.

Sdílím informaci o trendech pro rok 2016 z webu inovační společnosti NESTA. Líbí se mi i forma zpracování informací, dlouhým studiím už asi odzvonilo... Můžete si pusit i zvukovou verzi.

Možnosti pro zaměstnanost

1Odpověď
v řešení
veřejná
před 5 lety

Firmám chybí pracovní síla. Mají problém sehnat jak odborníky, tak lidi na méně kvalifikovanou práci. Přitom evidujeme pořád poměrně dost nezaměstnaných. Existuje cesta k vyšší zaměstnanosti a zároveň spokojenosti na obou stranách - zaměstnanců i firem?. Co s tím, znáte řešení? Pomiňme fakt, že v naší zemi musíme mít na všechno zákony a v nich veškeré detaily, a pak je i drobná úprava nesmírně zdlouhavá a náročná. Pomiňme i známé téma zneužívání dávek. Zajímá mne, co se kde i za stávajících podmínek daří. Existují u nás zkušenosti s metodami jako je například Job Crafting ("vytvořte si vlastní práci")? Nebo vám fungují jiné poradenské nebo vzdělávací programy podobně jako se v projektu Pracovní návyky osvědčila kombinace koučování/ poradenství a cíleného/ univerzálního zaškolení? Nebo vám funguje něco zcela jiného? Podělte se o své zkušenosti.