Rozšířené možnosti

Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ

Řídící orgán OPZ vyzývá uchazeče, kteří mají zájem o výkon funkce externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ, k registraci v souladu s požadavky uvedenými v Podmínkách náboru hodnotitelů OPZ. Oblasti nabírající hodnotitele ...

Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ

Řídicí orgán OPZ vyzývá uchazeče, kteří mají zájem o výkon funkce externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ, k registraci v souladu s požadavky uvedenými v Podmínkách náboru hodnotitelů OPZ. Oblasti nabírající hodnotitele ...

Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR 

Autor: Horáková, Markéta, Hora, Ondřej, Vyhlídal, Jiří, ISBN: 978-80-7416-056-1

Evropská komise: zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Evropská komise: zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Větší šance

Větší šance

Evropský sociální fond v České republice (ESF ČR)

Evropský sociální fond v České republice (ESF ČR)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/20062

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/20062

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Operační program Praha: adaptabilita (OP PA)

Operační program Praha: adaptabilita (OP PA)