Rozšířené možnosti

Odborný pracovník - Statistik/analytik

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Odborný pracovník – statistik/ analytik. Popis pracovní pozice: podílí se na návrhu a ...

MŠMT VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE ŘEDITELE/ŘEDITELKY NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení[1] ...

PSYCHOLOG / ETOPED - ODBORNÍK PRO OBLAST NÁHRADNÍ VÝCHOVNÉ PÉČE A PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLSTVÍ

Národní ústav pro vzdělávání ( www.nuv.cz ) vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Psycholog/etoped – odborník pro oblast ústavní výchovy a primární prevence rizikového chování. Do činností rozšiřujícího se oddělení spadají zejména výzkumné, metodické, ...

ODBORNÍK PRO OBLAST PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Národní ústav pro vzdělávání ( www.nuv.cz ) vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Odborník pro oblast primární prevence rizikového chování. Do činností rozšiřujícího se oddělení spadají zejména výzkumné, metodické, koncepční a organizační úkoly, které se ...

KOORDINÁTOR/KA SPOLUPRÁCE PRO OBLAST PODPORY UČITELŮ ZŠ/MŠ

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Koordinátor/ka spolupráce v rámci projektu „Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre ...

EDUin

eduin

DV Monitor

DV Monitor

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací