Rozšířené možnosti

Výzva pro kariérové poradce

Jste kariérový poradce/kariérová poradkyně? Poskytujete v rámci svých služeb kariérové poradenství, poradenství pro volbu povolání, poradenství pro osobní rozvoj, jste lektorkou/lektorem kurzů či jinak podporujete své klienty v jejich profesní a ...

Koopolis živě: Národní soustava kvalifikací (NSK) a český rámec kvalifikací (ČRK) – jaký je mezi nimi rozdíl? Jaká je jejich budoucnost?

Workshop byl svými moderátorkami (Dana Kodešová a Milada Stalker) veden tak, aby podnítit diskusi na téma popisu znalostí a dovedností, a s tím souvisejícími klasifikacemi povolání a kvalifikací. Účastníci diskutovali o budoucnosti certifikací, jejich ...

Klára Guznarová

manfrinova

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací