Rozšířené možnosti

Přednášky, besedy a výstavy fotografií

Přednášky, semináře, kurzy, besedy s cestovatelskou a přírodovědnou tématikou. Celodenní programy, soutěže, projektové dny... Přednášky tématicky i rozsahem na míru, vhodné pro školy i veřejnost, všechny věkové skupiny. Výstavy fotografií s bohatým ...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení dalšího vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-43444/2015-1

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ...

MPSV: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti

Státní tajemník v Ministerstvu práce a sociálních věcípříslušný podle§ 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení projektů systému DPV a podpory ...

Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ

Řídící orgán OPZ vyzývá uchazeče, kteří mají zájem o výkon funkce externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ, k registraci v souladu s požadavky uvedenými v Podmínkách náboru hodnotitelů OPZ. Oblasti nabírající hodnotitele ...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – ředitele odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-43459/2015-1

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady – ...

Rada/odborný rada - specialista - lektor, RIP

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 2 (dvě) služební místa rada/odborný rada – specialista – lektor v projektu „Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji“ v Oddělení projektů EU Krajské pobočky Úřadu ...

Oznámení o vyhlášení spojeného výběrového... Oznámení o vyhlášení spojeného výběrového řízení na dvě služební místa ministerského rady v oddělení dalšího vzdělávání odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky Ministerstva školství, mládeže a ...

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje spojené výběrové řízení na dvě služební místa ministerského rady ...

MPSV: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti (SM 8 22 013 )

Státní tajemník v Ministerstvu práce a sociálních věcípříslušný podle §10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení projektů systému DPV a podpory ...

MŠMT: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady – VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, osobou v pracovním poměru na dobu určitou (zástup za MD/RD)

Náplň práce: odpovídá za koncepční, legislativní a metodickou činnost v oblasti dalšího vzdělávání, rekvalifikací a kariérového poradenství v celoživotní perspektivě; odpovídá za koncepci uznávání výsledků dalšího vzdělávání a implementaci zákona č. 179/ ...

DZS: Ambasadoři z oblasti vzdělávání dospělých

Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace MŠMT, vypisuje výběrové řízení na ambasadory z oblasti vzdělávání dospělých v krajích: Středočeský, Pardubický, Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Zlínský a Moravskoslezský. Činnost ambasadorů bude zaměřena ...