Rozšířené možnosti

Michal Janíčko

Michal Janíčko

Informace o problematice diversity a diversity management

Autor: Sokolovský, Tomáš, et al., ISBN:

Výzkum KOOPERACE

Výzkum KOOPERACE

Motivace lidí se zdravotním postižením k dalšímu vzdělávání

Motivace lidí se zdravotním postižením k dalšímu vzdělávání