Rozšířené možnosti

Vzdělávání 2

Autor: NÚV, ISBN:

Druhé číslo odborného časopisu Lifelong Learning

Autor: Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, ISBN: 1805-8868