Rozšířené možnosti

Větší šance

Větší šance

Váš region má potenciál! veřejná setkání projektu Pracovní návyky

Váš region má potenciál! veřejná setkání projektu Pracovní návyky

Zahraniční přístupy k podpoře ohrožených skupin na trhu práce

Zahraniční přístupy k podpoře ohrožených skupin na trhu práce

Vzdělávací aktivity projektu Pracovní návyky

Autor: Romana Růžičková, Dana Kodešová, ISBN: