Rozšířené možnosti

Vzdělávání vězňů aneb „From Walls to Doors“

Vzdělávání vězňů aneb „From Walls to Doors“

Případové studie OP LZZ

Autor: ESF, ISBN:

Na cestě do práce

Autor: MPSV, ISBN:

Odpolední káva s AIVD ČR aneb kulatý stůl vzdělavatelů v Olomouckém kraji

Odpolední káva s AIVD ČR aneb kulatý stůl vzdělavatelů v Olomouckém kraji

Mezinárodní konference ŠKOLA PRO VŠECHNY. Evropské a české zkušenosti s inkluzí v (nejen školním) vzdělávání

Mezinárodní konference ŠKOLA PRO VŠECHNY. Evropské a české zkušenosti s inkluzí v (nejen školním) vzdělávání