Rozšířené možnosti

Výzkum KOOPERACE

Výzkum KOOPERACE

Výstup projektu KOOPERACE: Osoby samostatně výdělečně činné a další profesní vzdělávání

Autor: Michal Brož, Tomáš Kolomazník, Klára Potočková, ISBN: