Rozšířené možnosti

Robert Arzumanov

robertarz

Markéta Nekolová

DVmarketa

Hodnocení efektivity programů APZ a doprovodných nástrojů a projektů politiky zaměstnanosti v roce 2007

Autor: Kulhavý, Václav, Sirovátka, Tomáš, ISBN: 978-80-7416-012-7

DV Monitor

DV Monitor

Databanka vzdělávání Libereckého kraje 

Databanka vzdělávání Libereckého kraje 

Dotazník k ex-post evaluaci ESF

Autor: Evropská komise, ISBN: