Rozšířené možnosti

Výzva pro kariérové poradce

Jste kariérový poradce/kariérová poradkyně? Poskytujete v rámci svých služeb kariérové poradenství, poradenství pro volbu povolání, poradenství pro osobní rozvoj, jste lektorkou/lektorem kurzů či jinak podporujete své klienty v jejich profesní a ...

Tomáš Ergens

tomas.ergens

Alice Müllerová

alice.mullerova

Voice of Users

Autor: Gudbjörg Vilhjälmsson, Nordic Network of Adult Learning (NVL), ISBN: 978-95-2672-593-2

Využívání diagnostických metod v kariérovém poradenství aneb jaké jsou meze diverzity kariérových poradců

Využívání diagnostických metod v kariérovém poradenství aneb jaké jsou meze diverzity kariérových poradců

E-learningový kurz „Manuál pro vzdělávání dospělých“

E-learningový kurz „Manuál pro vzdělávání dospělých“

Euroguidance

Euroguidance

Kariérové poradenství – Můj profesní příběh

Kariérové poradenství – Můj profesní příběh