Rozšířené možnosti

Koopolis živě: Národní soustava kvalifikací (NSK) a český rámec kvalifikací (ČRK) – jaký je mezi nimi rozdíl? Jaká je jejich budoucnost?

Workshop byl svými moderátorkami (Dana Kodešová a Milada Stalker) veden tak, aby podnítit diskusi na téma popisu znalostí a dovedností, a s tím souvisejícími klasifikacemi povolání a kvalifikací. Účastníci diskutovali o budoucnosti certifikací, jejich ...

25 let vývoje dalšího profesního vzdělávání v ČR

25 let vývoje dalšího profesního vzdělávání v ČR

Bildungswege/ in Deutschland/ Germany as an education country

Autor: Alexandra Straush, Katja Dammann, Marion Rang, ISBN:

Evropský rámec kvalifikací

Evropský rámec kvalifikací

Ploteus

Ploteus

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Využívání NSK z pohledu vzdělávací instituce

Využívání NSK z pohledu vzdělávací instituce