Rozšířené možnosti

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých

Ta zatracená kvalita

Autor: Mgr. Jana Brabcová, ISBN:

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých - Výběr vzdělávací instituce

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých - Výběr vzdělávací instituce

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých - Dialog se vzdělávací institucí a příprava akce

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých - Dialog se vzdělávací institucí a příprava akce

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých - Průběh vzdělávací akce

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých - Průběh vzdělávací akce

KOOPOLIS ŽIVĚ: Oslava Dne rozvoje a vzdělávání dospělých

KOOPOLIS ŽIVĚ: Oslava Dne rozvoje a vzdělávání dospělých

AIVD vydala desatera kvality

Autor: AIVD, ISBN:

(Ne)kvalita ve vzdělávání - Shrnutí kroků ke kvalitě

(Ne)kvalita ve vzdělávání - Shrnutí kroků ke kvalitě