Rozšířené možnosti

Výzkum KOOPERACE

Výzkum KOOPERACE

Motivace lidí se zdravotním postižením k dalšímu vzdělávání

Motivace lidí se zdravotním postižením k dalšímu vzdělávání

Jak podpořit motivaci jednotlivce k CŽV

Jak podpořit motivaci jednotlivce k CŽV

Akademie řemesel 2016

Akademie řemesel 2016