Rozšířené možnosti

Michal Brož

BroMi

Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje

Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje

Daší vzdělávání v číslech ČSÚ

Autor: Kateřina Böhmová, ISBN:

Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice

Autor: Rabušicová, Milada, Rabišic, Ladislav, ISBN: 978-80-210-4779-2

EduCity

EduCity

Ch-Q centrum kompetencí

Ch-Q centrum kompetencí

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Adult education survey

Adult education survey