Rozšířené možnosti

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Publikace: Partnerství pro trh práce: dobrá praxe

Autor: Národní vzdělávací fond, o.p.s., ISBN: 808672817