Rozšířené možnosti

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Validation of Non-formal MOOC-based Learning

Autor: European commission, Joint Research Centre, ISBN: 978-92-7954-208-4