Rozšířené možnosti

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce

Autor: Sirovátka, Tomáš, Kulhavý, Václav, Horáková, Markéta, Rákoczyová, Miroslava, ISBN: