Rozšířené možnosti

Voice of Users

Autor: Gudbjörg Vilhjälmsson, Nordic Network of Adult Learning (NVL), ISBN: 978-95-2672-593-2

Moje cesta ke kariérovému poradenství aneb kariérové samoporadenství

Moje cesta ke kariérovému poradenství aneb kariérové samoporadenství

Přehlídka středních škol a zaměstnavatelů

Přehlídka středních škol a zaměstnavatelů