Rozšířené možnosti

Klára Guznarová

manfrinova

Bildungswege/ in Deutschland/ Germany as an education country

Autor: Alexandra Straush, Katja Dammann, Marion Rang, ISBN:

Promoting adult learning

Autor: Kōji Miyamoto, ISBN: 92-64-01092-0

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Majáles Ústí nad Labem

Majáles Ústí nad Labem

Majáles Brno

Majáles Brno

Veletrh pracovních příležitostí Kutná Hora

Veletrh pracovních příležitostí Kutná Hora

​Vzdělávání praxí znamená nové zkušenosti a větší šanci na pracovním trhu

​Vzdělávání praxí znamená nové zkušenosti a větší šanci na pracovním trhu