Rozšířené možnosti

MŠMT VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE ŘEDITELE/ŘEDITELKY NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení[1] ...

KOORDINÁTOR/KA SPOLUPRÁCE PRO OBLAST PODPORY UČITELŮ ZŠ/MŠ

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Koordinátor/ka spolupráce v rámci projektu „Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre ...

Možnosti pro zaměstnanost

Firmám chybí pracovní síla. Mají problém sehnat jak odborníky, tak lidi na méně kvalifikovanou práci. Přitom evidujeme pořád poměrně dost nezaměstnaných. Existuje cesta k vyšší zaměstnanosti a zároveň spokojenosti na obou stranách - zaměstnanců i firem?. ...

Výzva pro kariérové poradce

Jste kariérový poradce/kariérová poradkyně? Poskytujete v rámci svých služeb kariérové poradenství, poradenství pro volbu povolání, poradenství pro osobní rozvoj, jste lektorkou/lektorem kurzů či jinak podporujete své klienty v jejich profesní a ...

Petr Tiefenböck

tiefenbock

Ivana Kotková

ivs-jck