Kalendář akcí

Bilancia kompetencií – riadenie kvality a hodnotenie dopadov systému kariérového poradenstva

BKS Úspech, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Európske federácia centier kariérového poradenstva a všetci partneri projektu “Qual’n’Guide” si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu

Bilancia kompetencií – riadenie kvality a hodnotenie dopadov systému kariérového poradenstva

8. Októbra 2015, 13:30 – 18:00

Austria Trend Hotel, Vysoká 7490/2a, 811 06 Bratislava

PROGRAM:

13:30 – 13:45 Otvorenie a privítanie účastníkov.

13:45 – 14:15 25 rokov bilancie kompetencií – čo ďalej? Skúsenosti a dôkazy z Francúzska. Laurence Martin, podpredsedníčka skupiny reprezentantov zamestnancov, Správna rada CEDEFOP (FR)

14:15 – 16:45 Okrúhly stôl s európskymi hosťami: Riadenie kvality a meranie dôkazov kariérového poradenstva v Európe

  • Paolo Serreri, predseda FECBOP, Universita Roma Tre (IT)
  • Serge Rochet, delegát Národnej federácie centier bilancie kompetencií (FR)
  • Vanessa Dodd, Medzinárodné centrum pre štúdium kariérového poradenstva, Univerzita v Derby (UK)
  • Luis Carro, Fakulta vzdelávania a sociálnej práce, Univerzita Valladolid (ES)
  • Judith Langner, Národné fórum pre celoživotné poradenstvo (DE)

15:45 – 16:00 PRESTÁVKA

16:00 – 16:30 Zavádzanie bilancie kompetencií na Slovensko – dopad na zamestnateľnosť a rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry. Pavol Kmeť, BKS Úspech (SK)

16:30 – 17:00 Predstavenie národnej charty kvality pre bilanciu kompetencií. Helena Furindová, riaditeľka Odboru aktívnych opatrení na trhu práce, UPSVaR (SK)

17:00 – 17:15 Slávnostné odovzdanie Národnej ceny kariérového poradenstva a oslava desiateho výročia vzniku Európskej federácie center kariérového poradenstva a bilancie kompetencií. Štefan Grajcár, Centrum Euroguidance Slovensko, Paolo Serreri, predseda FECBOP

17:15 – 17:30 Záverečné slovo štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Branislava Ondruša


Pre účasť na konferencii sa prosím zaregistrujte na uvedeném odkazu.

Pořadatel

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Detaily akce

  • bilanciakompetencii.sk
  • Čas konání: 13:30
  • Adresa konání: Vysoká 7490/2A, 811 06 Bratislava, Slovensko

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit

Kalendář