Kalendář akcí

Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství

Mezinárodní konference Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství má za cíl vytvořit prostor pro setkání akademických pracovníků, výzkumníků, poskytovatelů služeb kariérového poradenství, vzdělavatelů kariérových poradců i tvůrců politik a otevřít širší odbornou diskusi na téma profesionalizace služeb kariérového poradenství.

Z hlediska zaměření konference jsou preferovanými tématy ty, které spadají do níže uvedených oblastí:

  • profesionalita kariérových poradců včetně příkladů profesionální praxe založené na empirických důkazech,
  • výsledky výzkumů zacílených na ověřování teoretických východisek či na zjišťování efektivity a kvality vybraných metod a postupů v oblasti kariérového poradenství, kariérového vzdělávání a podpory rozvoje kariéry,
  • implikace aktuálních témat současné doby pro vzdělávání kariérových poradců (např. migrace, využívání informačních technologií v poradenské praxi, polarizace společnosti v důsledku ekonomických, genderových, zdravotních a jiných nerovností, flexibilita trhu práce, individualizovaná pojetí kariéry apod.),
  • reflexe zkušeností ze vzdělávání kariérových poradců.

Konference je pro účasntíky zdarma, ale je nutné se registrovat.

Pořadatel

Centrum Euroguidance a Ústav pedagogických věd FF MU

Detaily akce

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit

Kalendář