Kalendář akcí

ICOLLE 2016 - 8. Mezinárodní konference celoživotního vzdělávání

Tématem 8. ročníku konference ICOLLE 2016 jsou „Aktuální výzvy celoživotního vzdělávání a učení“.

Cílem je zhodnotit aktuální výzvy v definovaných oblastech celoživotního vzdělávání a učení. Na konferenci bude pozornost věnována především kariérnímu systému pedagogických pracovníků, dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogickému vzdělávání akademických pracovníků, očekávání zaměstnavatelské sféry na další vzdělávání zaměstnanců a trendům ve vzdělávání starších dospělých. Prostor na konferenci však naleznou i další témata vztažená k celoživotnímu vzdělávání a učení (tj. k sekundárnímu vzdělávání, terciárnímu vzdělávání, dalšímu vzdělávání, seniorskému vzdělávání aj.).

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, ale i doktorandům a širší odborné veřejnosti zabývající se předmětnou problematikou.

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Z vybraných příspěvků bude vydána monografie.

Účastníci konference mají dále možnost nabídnout rozšířený příspěvek k publikování do recenzovaného vědecko-odborného časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání.


Zdroj: ICOLLE, květen 2016

Pořadatel

Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně

Detaily akce

  • icolle.mendelu.cz
  • Čas konání: 
  • Adresa konání: 679 05 Křtiny, Česká republika

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit

Kalendář