Kalendář akcí

Psychologie práce a organizace 2016 - Aktuálné témy výskumu, vzdelávania a praxe

Zámerom konferencie je vytvoriť fórum, na ktorom sa stretnú a oboznámia s aktuálnymi témami psychológie práce a organizácie reprezentanti akademického prostredia, výskumných pracovísk, vzdelávacích inštitúcií, psychológov a ďalších odborných pracovníkov pracujúcich v praxi, ako aj zástupcov firiem z rôznych odvetví hospodárstva. Organizátori konferencie plánujú vytvoriť platformu pre výmenu skúseností, ale najmä aktualizovania ponuky a dopytu relevantnú pre súčasné potreby organizácií.

Pořadatel

FSVaZ UKF v Nitre

Detaily akce

  • ppao.sk
  • Čas konání: 
  • Adresa konání: Kaštiel Mojmírovce

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit

Kalendář