V rámci veletrhu pracovních příležitostí proběhne v Pardubicích seminář pro zaměstnavatele. Firmy se zde dozví, jak se mohou propojit se studenty a absolventy škol v Pardubickm kraji, jaké z toho budou mít výhody a jaké programy mohou využít.
Seminář proběhne 26. dubna 2017 v salónku Paláce Atrium Pardubice, 2. patro. Masarykovo náměstí 2799, Pardubice.

Program workshopu:

09:45 - 09:55 Registrace účastníků
10:00 - 10:05 Úvod
10:05 - 10:20 Programy a služby agentury CzechInvest. Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře pro Pardubický kraj
10:20 - 10:45 Přes projekty Úřadu práce na trh práce. Eva Mikšová, Úřad práce Pardubického kraje
10:45 - 11:10 Propojení úspěšných firem a mladých lidí pomocí inteligentní platformy pro plnění snů. Vojtěch Dlouhý, Angitu
11:10 - 11:40 Jak může být nabídka moderních stáží prospěšná pro firmy? Kateřina Picková, Pavla Merková, FDV - Cesta pro mladé a Vzdělávání praxí
11:40 - 11:55 Coffee break
11:55 - 12:40 Centrální polytechnické dílny – technické a vědecké vzdělávání pro pardubický region. Miroslav Janovský, Magistrát města Pardubic
Diskuze a závěr

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu se společností School Service, Magistrátem města Pardubic, Úřadem práce a Fondem dalšího vzdělávání.
Na seminář se zaregistrujte na e-mailové adrese pardubice@czechinvest.org do 24. dubna 2017. Další informace naleznete zde.
Vstup zdarma!