Kalendář akcí

ICOLLE 2017 - 9. mezinárodní konference celoživotního vzdělávání

ICOLLE 2017 - mezinárodní vědecká konference

Zaměření konference:

Cílem 9. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017 je zhodnotit aktuální trendy celoživotního vzdělávání z pohledu empirického výzkumu i praxe a diskutovat nad možnostmi jejího dalšího rozvoje.

Na konferenci bude věnována pozornost zejména otázkám vzdělávání žáků středních škol a studentů vysokých škol, rozvoji profesních kompetencí pedagogických a akademických pracovníků a trendům dalšího vzdělávání včetně vzdělávání seniorů.

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, ale i doktorandům a širší odborné veřejnosti, zabývající se předmětnou problematikou.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Z vybraných příspěvků bude vydána monografie.

Účastníci konference mají dále možnost nabídnout rozšířený příspěvek k publikování do recenzovaného časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání.

Časopis Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání je nezávislým odborným recenzovaným periodikem, zařazeným na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, do databází EBSCO a ERIH Plus. Časopis vydává vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně od roku 2011.

Konference se koná ve dnech 12. 9. – 13. 9. 2017 v Kongresovém centru Mendelovy univerzity ve Křtinách.

Záštitu nad konferencí poskytl hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Záštitu nad konferencí převzal rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Termín pro přihlašování na konferenci s aktivní účastí a vkládání příspěvků byl prodloužen do 31. 7. 2017

Pořadatel

ICOLLE

Detaily akce

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit

Kalendář