Kalendář akcí

Česko-německá konference Umělecké vzdělávání a společnost

Konference se bude zabývat spektrem uměleckého vzdělávání v obou zemích - formálním vzděláváním (s akcentem na základní a střední), neformálním vzděláváním a informálním učením. Jejím posláním je představit systémy, koncepce, legislativu, veřejnou podporu oblasti uměleckého vzdělávání v obou zemích. Dále budou uvedeny existující bilaterální projekty a příklady nejlepší praxe a to jak prostřednictvím referátů, tak formou oborových dílen.Konference je určena pro učitele uměleckých oborů ZŠ a ZUŠ, středních uměleckých škol, pedagogy a umělecké vedoucí dětských a mladých uměleckých souborů, umělce, představitele veřejné správy z obou republik a je plně tlumočena. Konferenčními jazyky jsou čeština a němčina.Program, registrace a další info na www.umeleckevzdelavani.czKonference bude rozdělena do tří obsahových částí:
Část A - Středa 22. listopadu, 9:30 -12:30: Hlavní referáty
Umělecké vzdělávání v Bavorsku, Sasku, ČR. Postavení kultury a umění ve vzdělávacím kurikulu (předškolní – vysokoškolské), shrnutí problematiky formálního a neformálního vzdělávání.Část B - Středa 22. listopadu, 14:00 -17:00: Inspirativní mezioborové a bilaterální projekty
Možnosti a financování bilaterální spolupráce, společné projekty z jednotlivých oborů (orchestrální souborová hra, výtvarné umění a divadelní projekty pro mládež). Mezioborové projekty (např. pražská Akademie umění a kultury pro seniory, muzejní pedagogika a Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby).Část C - Středa 23. listopadu, 9:30 -12:00: Oborové dílny
Souběžně se uskuteční pod vedením zkušených lektorů šest oborových dílen – divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, film a video, literatura. V rámci každé dílny budou představeny 1-2 příklady z každé země.Na závěr konference proběhne závěrečná panelová diskuse odborníků jako shrnutí konference a budou prezentovány závěry z oborových dílen. Součástí konference bude i prohlídka secesně-symbolistní Bílkovy vily.

Pořadatel

Národní ústav pro vzdělávání, NIPOS, Goethe-Institut Prag

Detaily akce

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit

Kalendář