Knihovna

International handbook of lifelong learning

David N. Aspin, Judith D. Chapman, Michael Hatton, Yukiko Sawano. International handbook of lifelong learning. 2001 , ISBN 0-7923-6815-0

Změny, které se odehrály s příchodem informačních technologií, globalizací a přechodem ke znalostní ekonomice během posledních 30 let, byly tak radikální a zásadní jako změny vyplývající z vynálezu kola a tiskařského lisu. Nyní žijeme v nové době, ve které jsou nároky tak komplexní, pestré a rychle se měnící, že jediný způsob, který umožní přežití, je zavázání se k procesu individuálního, komunálního a globálního učení po celou dobu života každého z nás. Řada mezinárodních institucí a agentur si uvědomila tyto změny a požadavky, které jsou vyžadovány od společnosti a komunit ve 21. století, a vyvinula proto politiky, jejichž cílem je umožnit všem občanům světa těmto výzvám čelit. V současnosti je součástí prohlášení mnoha vlád a agentur, že jedinou možnou cestou je výchova ke vzdělávání, která ukazuje vzdělávání jako celoživotní proces a investici, jež není omezena pouze na oblast ekonomické vyspělosti, ale také na sféry sociálního začleňování nebo osobního růstu. Během realizace těchto představ, se musí tvůrci politik napříč mezinárodní scénou potýkat s potřebou přechodu od systémů, které kladou důraz na klasické vzdělávání a odbornou přípravu na radikálně více radikálnímu a neopracovanému konstruktu celoživotního vzdělávání.

V tomto vydání editoři a autoři analyzovali, podrobili kritice a přepracovali myšlenky, principy a teorie věnující se politikám a programům celoživotního vzdělávání, jež doplnili o příklady osvědčených postupů. Autoři jsou přesvědčeni, že zájemci o změny v pedagogice a rozvoj společnosti budou považovat vydání za užitečné a prospěšné, neboť shrnuje většinu z aktuálních informací a hlavních konceptů, teorií a hodnot rostoucího politického zájmu o celoživotním učení, spolu s přehledem některých významných příkladů různých příkladů praxe. To vše jim navíc nabídne několik politických doporučení a praktických návrhů, jak postupovat a jednat, aby se celoživotní vzdělávání stalo realitou pro všechny.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit