Knihovna

P.E.O.P.L.E. – Věková diverzita a věková diskriminace v České republice

Cozlová, Klára, et al.. P.E.O.P.L.E. – Věková diverzita a věková diskriminace v České republice. 2011

http://www.feminismus.cz/cz/clanky/vekova-diverzita-a-vekova-diskriminace-v-ceske-republice-prehledova-informace

V případě ČR je nutné rozlišovat mezi osobami 50+ a seniory, kteří jsou ve starobním důchodu, jelikož i zde existují velké rozdíly mezi jednotlivými aktéry – nízké důchody a nemožnost dalšího zaměstnání versus vysoké důchody a dostatečný příjem. Vzhledem k věku jsou ale signifikantní rozdíly ve zdravotním stavu, v přístupu ke zdravotní péči, v ekonomické aktivitě a obecných finančních podmínkách, v nichž starší ženy a muži žijí.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit