Knihovna

Nerovnosti v účasti dospělých na dalším vzdělávání 

Czesaná, Věra, Matoušková, Zdena, Vymazal, Jiří. Nerovnosti v účasti dospělých na dalším vzdělávání . 2005

Studie je zaměřena na analýzu účasti dospělé populace na dalším vzdělávání.  Je proveden rozbor rozdílů v přístupu jednotlivých sociálních skupin k formálnímu vzdělávání na školách, ke kurzům neformálního vzdělávání a k sebevzdělávání. První část studie obsahuje mezinárodní srovnání, v jehož rámci je identifikována pozice ČR mezi zeměmi EU 25. Hledají se odpovědi na otázky, jakou roli hraje pohlaví, věk, úroveň počátečního vzdělání, postavení na trhu práce, charakter regionu bydliště a v jaké míře se tyto faktory promítají do nerovností v přístupu ke vzdělání v ČR a EU. Ve druhé části studie je uveden podrobnější rozbor specifických skupin a vybraných aspektů účasti na dalším vzdělávání, který je založen na využití domácích datových zdrojů. Pozornost je věnována vlivům spojeným s charakterem pracovního úvazku a sebezaměstnáním. Dále jsou sledovány rozdíly v zapojení jednotlivých skupin do rekvalifikací a vývoj a úspěšnost studia dospělé populace na školách střední a terciární úrovně.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit