Knihovna

The foundations of evaluation and impact analysis : Third report on vocational training research in Europe : background report

Descy, Pascaline, Tessaring, Manfred. The foundations of evaluation and impact analysis : Third report on vocational training research in Europe : background report. 2004

http://www.cedefop.europa.eu/files/3040_en.pdf

Kniha se věnuje tématu vzdělávání a učení s ohledem na potřeby a základy tzv. společnosti vědění. Ukazuje materiální a nemateriální benefity vzdělávání pro jednotlivce, organizace i společnost. Rozebírá rovněž možnosti tvorby a implementace vzdělávacích programů včetně jejich evaluace. V jejich rámci se soustředí zejména na evaluace, konkrétně na jejich filozofický a vědecký základ, metody, nástroje a dopady.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit