Knihovna

Řízení pracovního výkonu

Koubek, Josef. Řízení pracovního výkonu. 2004 , ISBN 978-80-7261-116-4

Řízení pracovníků a jejich pracovního výkonu ("performance management") je novou manažerskou koncepcí, kdy nadřízený uzavírá s pracovníkem smlouvu o budoucím pracovním výkonu a osvojování si potřebných schopností. Dochází tu k provázání dosud relativně samostatných personálních činností: vytváření pracovních úkolů, vzdělávání a rozvoje pracovníků, jejich hodnocení a odměňování. Zároveň roste motivace pracovníků a posiluje se pozitivní vztah mezi nadřízeným a podřízeným, zaměstnancem a zaměstnavatelskou organizací. Josef Koubek, uznávaný odborník a profesor Vysoké školy ekonomické, na základě nejnovějších poznatků rozebírá nejen tuto novou metodu, ale i podmínky jejího efektivního zavedení v organizaci a v neposlední řadě její vliv na výsledky činnosti organizace i na vztahy uvnitř ní.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit