Knihovna

Čtyři kultury ve vzdělávání : expert, inženýr, prorok, komunikátor

Leirman, Walter. Čtyři kultury ve vzdělávání : expert, inženýr, prorok, komunikátor. 1996 , ISBN 80-7184-168-4 

V úvodu autor popisuje filosofická a sociologická východiska vzdělávání. Poté člení knihu do 4 hlavních kapitol. V první z nich, jež nese název „Kultura expertů“ se zaměřuje na spojení vzdělání a vědění. Uvádí, že posláním vzdělávání je pěstovat vědomosti a kritičnost u lidí. Další kapitola „Kultura inženýrská“ nese podtitul „Vzdělání orientované na činnost mění svět“. Inženýrský princip totiž slouží zejména ke zvýšení efektivity organizace a práce lidí v ní. Základním dilematem kapitoly „Kultura prorocké výchovy“ je to, že prorocká poselství, která jsou lidmi očekávána, jsou často zavržena stejně rychle, jako byla vyslovena. Poslední kapitola „Kultura komunikativního vzdělávání“ říká, že učit se znamená vést dialog. Vlastním jádrem všeho vzdělávání je tak komunikativní praxe, která může zprostředkovat názory a svobodu. Existovat by pak měla pluralita vzdělávacích kultur, paradigmat, pedagogických pojmů a strategií. 

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit