Knihovna

Pracoviště jako prostor k učení

Novotný, Petr, Benke, Magdolna. Pracoviště jako prostor k učení. 2009 , ISBN 978-80-210-4918-5

Sborník je extraktem podnětných vstupů ze semináře 'Decoding working places as learning spaces (Pracoviště jako místo k učení)“, který byl organizován Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 21. až 23. června 2007 v Brně s podporou Rakouské kanceláře pro vědu a výzkum v Brně. Z vystoupení na semináři byly pro tento sborník vybrány ty příspěvky, které se vyznačují důrazem na empirická zjištění ve vazbě na (rozmanitá) teoretická východiska. Zároveň ilustrují téma na pestré škále pracovních prostředí. Studie dávají čtenáři bezprostřední příležitost srovnávat českou realitu s realitou dalších zemí, v případě maďarských studií dokonce se stavem v zemi, která stejně jako Česká republika prošla v nedávné době reformou totalitního sociálního a centrálně plánovaného ekonomického systému v demokratický tržní model. Ovšem i u dalších studií je možno srovnávat „kultury“ učení se a vzdělávání v různých zemích, v různých ekonomických sektorech, v rozmanitých profesích i v jednotlivých firmách. Věříme, že čtenář se zájmem o profesní vzdělávání dospělých této příležitosti využije.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit