Knihovna

Učení pro pracoviště : prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí 

Novotný, Petr. Učení pro pracoviště : prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí . 2009 , ISBN 978-80-210-5116-4

Práce předkládá čtenáři teoretickou a empirickou analýzu k tématu učení pro pracoviště. V knize je koncept učení pro pracoviště předložen ve třech rovinách. Za prvé coby akademický koncept napomáhající porozumět procesům učení v celé jejich šíři, ve všech rovinách (individuální, skupinové, organizační) a se všemi riziky a možnými poruchami. Za druhé coby koncept s netradičně vymezeným polem zájmu (interakce jedinec – pracoviště) a pozměněnou perspektivou umožňující nahlédnout problematiku učení dospělých tak, aby se odkryly prostory běžnému vnímání skryté. A konečně (za třetí) jako oporu pro rozmanité aplikace teoretických východisek a praktických a politických řešení otázek učení se a vzdělávání dospělých.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit