Knihovna

Vzdělávání dospělých v předseniorském a seniorském věku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity

Rabušic, Ladislav. Vzdělávání dospělých v předseniorském a seniorském věku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 2006 , ISSN 1211-6971

http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/viewFile/428/584

Vzdělávání dospělých v předseniorském a seniorském věku bude v příštích několika desetiletích jedním z velkých témat české vzdělávací a sociální politiky. Důvod pro takovou razantní předpověď je zřejmý. Je jím demografické stárnutí české společnosti a jeho konsekvence. Demografické stárnutí v obecné poloze znamená, že se zvyšují počty i podíly seniorských věkových skupin v populaci (a nezáleží, zdali počátek seniorského věku definujeme od 60 nebo 65 let). V detailnějším pohledu ale demografické stárnutí také vede k tomu, že ubývají počty a podíly osob na trhu práce a že se také celkově zvyšuje jejich průměrný věk – trh práce tak postupně stárne a bude si muset zvyknout na to, že dosavadní poptávka po „mladých a dynamických kolektivech“ nebude vyslyšena a že naopak bude muset ve stále větší míře absorbovat pracovníky, které v dnešní (bohužel krátkozraké) optice považuje za nepotřebné a nezaměstnatelné – osoby starší padesáti let a osoby v raném seniorském věku. Efekt stárnutí na pracovním trhu je jedním z důvodů, proč je demografické stárnutí přijímáno s obavami a konceptualizováno jako ekonomický a sociální problém. Efektivní začleňování a udržení populace předseniorského a seniorského věku na trhu práce je v současnosti jedním z klíčových témat sociální politiky, neboť to je způsob, jak ulehčit zátěži penzijních systémů – současní senioři, kteří se chystají do důchodu, by měli zůstávat déle na trhu práce a snižovat tak podíl osob, které jsou závislé na důchodových dávkách. Tato aktivizace seniorů již dostala celoevropský rozměr v konceptu „aktivního stárnutí“ (Active Ageing).

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit