Knihovna

Místo vzdělávání dospělých v kontextu celoživotního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity

Rabušicová, Milada. Místo vzdělávání dospělých v kontextu celoživotního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 2006 , ISSN 1211-6971

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/Documents/sbornik-u11-mpsv-projekt/02Rabusicova%20U11.pdf

Smyslem tohoto příspěvku je vytvořit teoretický rámec pro uvažování o místě vzdělávání a učení dospělých v rámci celoživotního učení. K tomuto účelu autorka volí dva úhly pohledu. Jednak pohled „zvenčí“, tedy diskusi o sociálních a ekonomických souvislostech vzdělávání dospělých v současných podmínkách společnosti vědění a učící se společnosti, jednak pohled „zevnitř“, tedy výklad o potřebě a motivaci dospělého člověka učit se po celý život. Otázkou je, jak taková potřeba a motivace vzniká, čím je vyvolána a kterých oblastí se týká. Autorka se věnuje také problémům spojeným s realizací vzdělávání dospělých a cestu k jeho dalšímu rozvoji ve všech podobách a formách vidí ve východiscích a principech celoživotního učení. Článek uvozuje (předznamenává) jednotlivé příspěvky, které tvoří jádro sborníku a jsou věnovány konkrétním oblastem vzdělávání dospělých, jako je profesní vzdělávání, rodinné vzdělávání, vzdělávání ve volném čase, občanské vzdělávání, vzdělávání v předseniorském a seniorském věku apod.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit