Knihovna

Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice

Rabušicová, Milada, Rabišic, Ladislav. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 2008 , ISBN 978-80-210-4779-2

https://www.muni.cz/press/books/files/ucime_text.pdf

Publikace, kterou uvozuje otázka „Učíme se po celý život?“, je jedním z výstupů z výzkumného projektu, který byl věnován tématu vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu, v různých formách a s různým obsahovým zaměřením, to vše nahlíženo z různých perspektiv. Podobným způsobem je zaměřena i tato publikace, která přináší poměrně detailní vhled do problematiky vzdělávání dospělých v České republice. Kniha je rozdělena do dvou částí. Kapitoly v její první části přinášejí základní fakta o vzdělávání dospělých a těžiště tvoří deskripce empirických fakt organizovaných kolem triády forem učení/vzdělávání, které jsou chápány jako základ celoživotního učení člověka. Druhou část publikace tvoří kapitoly analyzující jednotlivé oblasti vzdělávání dospělých. Poslední kapitola knihy se věnuje poradenství pro vzdělávání dospělých v celoživotním učení a tomu, jak a zda vůbec si lidé v této oblasti nechávají poradit. Prozraďme předem, že ne příliš. Smyslem této publikace je podívat se v detailu na základní údaje o zapojení dospělých do různých forem vzdělávání a učení. Jinými slovy, konfrontovat teoretické a politické předpoklady o celoživotním učení s fakty, které jsme o vzdělávání dospělých v České republice získali v průběhu našeho výzkumného projektu.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit