Knihovna

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce : (závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu)

Sirovátka, Tomáš, et al.. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce : (závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu). 2003 , ISBN 80-239-1535-5

Cílem této závěrečné zprávy projektu je shrnout a utřídit významné poznatky vztahující se k možnostem využití a rozšíření hodnotících postupů v oblasti programů APZ v podmínkách konkrétních lokálních trhů práce. Závěrečná zpráva tak navazuje na tři dílčí výzkumné studie (2001-2003), v nichž byla zjišťována cílenost a vyhodnocovány komplexní účinky vybraných opatření APZ (rekvalifikací a veřejně prospěšných prací) v podmínkách lokálního trhu práce. Rovněž byly identifikovány prvky, které žádoucí účinky aktivních opatření nejvíce podporují. Všechny výzkumné zprávy projektu využívají informací získaných prostřednictvím databází úřadu práce v Břeclavi a přímým dotazováním účastníků programů APZ ve stejné lokalitě ve třech výzkumných etapách (při vstupu do programu, po jeho skončení a s odstupem šesti měsíců po skončení programu).

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit