Knihovna

Informace o problematice diversity a diversity management

Sokolovský, Tomáš, et al.. Informace o problematice diversity a diversity management. 2009

http://www.diverzitaproozp.cz/system/files/Informace_o_problematice_diverzity_a_Diversity_Management_-_final_verze_3-11-2009.pdf

Kritická analýza zahraničních pramenů nás přivádí k závěru, že přes množství literatury o diverzitě a Diversity Management, o etnické diverzitě, genderové diverzitě, věkové diverzitě nebyl vyvinut ucelený přístup k diverzitě vůči OZP s výjimkou diverzity vůči osobám se sluchovým postižením v Rakousku a v Německu, které budou dalším předmětem zkoumání v rámci tohoto projektu. Úkolem řešitelů projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Diverzita pro OZP“ je vyvinout praktické použitelné postupy pro zlepšení zaměstnatelnosti tří vybraných skupin OZP v ČR (osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením a osoby s tělesným postižením) a tak přispět k naplnění cílů projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Diverzita pro OZP“ a naplnění bodu 13 Amsterdamské smlouvy (EU 1997), kde se explicitně zakazuje v členských zemích EU diskriminace v souvislosti s: - pohlavím (gender), - etnickým původem, - vírou a náboženstvím, - zdravotním postižením, - věkem, - sexuální orientací. Diversity Management je postup, který napomáhá integrovat příslušníky menšin, kterým hrozí diskriminace podle bodu 13

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit