Knihovna

Postavení zaměstnanců nad 50 let na trhu práce

STEM. Postavení zaměstnanců nad 50 let na trhu práce. 2006

http://www.equalcr.cz/files/clanky/532/Postaveni_zamestnancu_nad_50_let.pdf

Výzkumný projekt probíhající v rámci rozvojového partnerství Třetí kariéra byl vzhledem k ambiciózním cílům rozdělen na několik etap a byly použity kvantitativní i kvalitativní metody šetření k získání co nejkomplexnějšího pohledu na problematiku postavení lidí 50+ na trhu práce. Základními cíli kvalitativní části bylo zjistit, jak zaměstnavatelé vnímají možnosti uplatnění lidí starších padesáti let na trhu práce, kde vidí příčiny možného horšího uplatnění této skupiny pracovníků, v čem jsou přednosti, nedostatky a specifika věkové kategorie 50+ a jaké jsou firemní politiky, postupy a procesy s ohledem na skupinu 50+. Ve dvou kvantitativních výzkumech pak byl mapován pohled zaměstnanců na své možnosti, a to v celé ČR, i u specifické skupiny středního managementu 45+ ve Středočeském kraji.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit