Knihovna

Kompetence ve vzdělávání

Veteška, Jaroslav, Tureckiová, Michaela. Kompetence ve vzdělávání. 2008 , ISBN 978-80-247-1770-8

Kniha se tématu věnuje nejen z teoretického, ale také praktického ohledu. Čerpá přitom české i zahraniční literatury. Otázku kompetencí přitom uchopuje komplexně. Nejprve se věnuje školnímu vzdělávání mládeže, poté vzdělávání dospělých. Kniha se opírá o koncepty pedagogické i andragogické, uvádí rovněž přílohy s přehledem nejrůznějších modelů a výstupů.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit