Knihovna

Vzdělávací nabídka pro dospělé v ČR

Zounek, Jiří, et al.. Vzdělávací nabídka pro dospělé v ČR. 2006 , ISSN 0031-3815

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/Documents/sbornik-u11-mpsv-projekt/Pedagogika-Vzdelavaci%20nabidka%20pro%20dospele%20v%20CR.pdf

Článek přináší výsledky výzkumného šetření vzdělávací nabídky určené pro dospělé v České republice realizovaného v květnu a červnu 2005. Analyzovali jsme nabídku vzdělávání pro dospělé publikovanou různými institucemi, organizacemi a firmami. Výzkumným šetřením jsme chtěli relativně komplexně zmapovat existující vzdělávací nabídku, která je zájemcům k dispozici na webových stránkách, ty jsou v současnosti pro zájemce dominantním zdrojem informací o vzdělávacích příležitostech. Vzdělávací nabídka pro dospělé dostupná na internetu je v České republice poměrně pestrá, ale na straně druhé také značně nepřehledná. To se ukázalo také v průběhu našeho výzkumu, během něhož bylo poměrně obtížné zorientovat se v nabídce nebo zvolit relevantní strategii vyhledávání. V souvislosti s tímto zjištěním se nabízí otázka, jak složité je hledání či jakými cestami se publikovaná nabídka dostává ke klientům. Zajímavým řešením jsou v tomto směru databáze sdružující nabídku více poskytovatelů. V každém případě se však ukazuje, že orientace v různorodé a informačně často nedostatečně specifikované nabídce nemusí být ani pro vážného zájemce o vzdělávání dospělých snadná.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit