Knihovna

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU

Kotíková, Jaromíra, et al.. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. 2013 , ISBN 978-80-7416-132-2

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_364.pdf

Většina zemí Evropské unie hledá cesty, jak zvrátit trend narůstajícího počtu předčasných důchodů a jak účinněji podpořit prodlužování pracovního života a přijímá různá opatření znevýhodňující předčasné důchody a zavádí opatření stimulující starší pracovníky k delšímu setrvání v pracovní síle. Monografie zahrnuje informace o národních přístupech a existujících podpůrných systémech využívaných ve vybraných zemích EU k podpoře zaměstnanosti osob 50+. Rozbor podpůrných systémů zaměřených na podporu zaměstnanosti osob 50+, existujících ve vybraných zemích EU, přináší zajímavá fakta, která by mohla být inspirativní při koncipování systému podpory zaměstnávání osob 50+ v ČR.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit