Knihovna

Andragogický výzkum

Průcha, Jan. Andragogický výzkum. 2014 , ISBN 978-80-247-5232-7

Publikace shrnuje informace o metodách výzkumu vzdělávání dospělých. Objasňuje klíčová témata a problémy, jež je potřebné v tomto oboru zkoumat a přináší popisy (dotazník, SWOT analýza apod.), které se pro andragogiku nabízejí. Zajímá se o vzdělávací potřeby nejen z hlediska jednotlivců, ale také například zaměstnavatelů. Klade si otázky, jaké jsou v současné době vzdělávací potřeby dospělých a které formy vzdělávání jsou nejvyhledávanější a v českém prostředí nejdostupnější. 

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit