Knihovna

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ : metodická příručka

Cimbálníková, Lenka, et al.. Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ : metodická příručka. 2012 , ISBN 978-80-904531-5-9

http://www.aivd.cz/sites/default/files/metodicka_prirucka_-_web.pdf

Účelem příručky je poskytnout základní informace o možnostech využití tzv. Age Managementu. Pod tímto termínem se rozumí řízení s ohledem na věk, v práci podnikových personalistů, školitelů a poradců úřadů práce. Příručka je sestavena ze tří modulů, které mohou být různě využity při rozličných vzdělávacích aktivitách. „První modul v obecnosti uvádí do dané problematiky a je zaměřen na témata, která vytvářejí kontext pro uplatňování Age Managementu, jako je demografická situace v souvislostech se zaměstnaností a nezaměstnaností starších pracovníků, individuální změny, které přinášejí procesy stárnutí, jejich rizika a potenciality, a představuje samotný koncept Age Managementu v souvislostech s pracovní schopností.

Následují další dva moduly, jež jsou již specificky určeny dvěma cílovým skupinám, a to poradcům úřadů práce a školitelům ve firmách. Jsou uspořádány tak, aby adresátům umožnily využít podnětů Age Managementu přímo v jejich pracovních a vzdělávacích aktivitách. Tyto dva moduly jsou v přílohách doplněny o příklady dobré praxe.

Každý modul poskytuje informace o daných tématech, prezentuje ilustrativní schémata a nabízí také úkoly a cvičení pro účastníky vzdělávací aktivity.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit