Knihovna

Účast a bariéry vzdělávání starších osob

Czesaná, Věra. Účast a bariéry vzdělávání starších osob. 2006

Studie zkoumá míru a faktory zapojení starších osob do dalšího vzdělávání. Jako východisko je charakterizována současná úroveň kvalifikace a dovedností starších osob, která tvoří jejich konkurenční pozici na trhu práce oproti mladým nastupujícím generacím. Dále je provedena analýza rozsahu a forem účasti starších věkových skupin české populace na dalším vzdělávání ve srovnání s jejich evropskými protějšky. Jsou rozebrány i souvislosti, které vedle věku má i pohlaví a úroveň vzdělání. Poslední část studie je zaměřena na faktory omezující zájem a možnosti starších osob doplňovat si své znalosti, které byly identifikovány na základě dotazníkového šetření jednotlivců v roce 2005. Jsou identifikovány faktory, jejichž význam s narůstajícím věkem sílí a které mohou působit pro starší osoby jako bariéra jejich zapojení do dalšího vzdělávání.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit